MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport

MTA-ELTE Physics Education Research Group
(2016-2021)

 

2016-ban az MTA támogatásával megalakult a Fizika Tanítása Kutatócsoport.

Fő célkitűzéseink:

  • „Jó gyakorlat”ok (a kifejezés a módszertani és pedagógiai szakirodalomban elfogadott angol „good practice” terminológia megfelelője) kimunkálása a környezetfizika és modern fizika tanításban.
  • Új, a fizika-orientált felsőfokú tanulmányokra felkészítő kísérleti tankönyv tervének és egyik részletének kidolgozása a hagyományos nyomtatott tankönyvi forma és az elektronikus internetes média kombinálásával, és az új tankönyvrészlet gyakorlati kipróbálása.
  • Nagymintás oktatási kísérletek új, ingyenes tanítási szoftvercsomagok gyakorlati kipróbálására és továbbfejlesztésére.
  • Science Centerek és más iskolán kívüli fizikatanítási lehetőségek, valamint az iskolai fizikatanítás kapcsolatrendszerének vizsgálata hazai és nemzetközi vonatkozásban.
  • A tehetséggondozás fejlesztése a fizikatanításban az aktuális nemzetközi trendek követése és hazai adaptálása révén.
  • Az egyetemi tanárképzés többszintű szakmódszertani fejlesztése.
  • A magyarországi fizika módszertan szerves bekapcsolása a nemzetközi szakmai közösségek, kutatóműhelyek munkájába.

A Kutatócsoport az ELTE „Fizika tanítása” doktori programjának bázisán hálózatszerű szervezetben működik. A csoport tanár tagjai részéről a kutatás önként vállalt többletfeladatként valósul meg úgy, hogy a munka döntő részét mindenki saját iskolájában végzi, miközben folyamatos kapcsolatban áll az együttműködő kollégákkal. Az ábra a Kutatócsoport szerkezeti felépítését mutatja: a kék ellipszisekben láthatóak a munkaközösségek, a zöld téglalapokban a fő külföldi kapcsolatok, a narancssárgában a programfejlesztő partner, s az ábra egyben jelzi a fő kapcsolódásokat is.

2