Elektronikus fizika tananyagok minden érdeklődőnek


Az egyes oldalak lehetőséget adnak a fizika néhány izgalmas területében való elmélyülésre diákoknak és tanároknak egyaránt.

E-Learning anyagok:


Útban a kvantumszámítógép felé: elemi kvantummechanikai ismeretek

Moduláris szerkezetű kísérleti e-tankönyv a hullámtanról

Ismerkedés a félvezetőkkel és hétköznapi alkalmazásaikkal


A Coriolis-hatás következményei kis és nagy skálájú mozgások esetén

Vulkáni hamu terjedése a légkörben sajat magunk által választott vulkánból

A zaj és zajszennyezés fizikai háttere


Bevezetes a kaotikus jelenségek világába kísérletek alapján

Mozgások számítógépes követése egyszerűen

Lépcsőn pattogó labda


A Duffing-oszcillátor kaotikus tulajdonságainak vizsgálata Dynamics Solverrel

Centrális erőtérbeli mozgások vizsgálata Dynamics Solver programmal (letöltés ZIP)

Tévképzetek ellen: mechanika


Tévképzetek ellen: hidrosztatika

Tévképzetek ellen: optika